Η FAA προτείνει την ενημέρωση και την επέκταση των απαιτήσεων για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας (SMS) και απαιτεί από ορισμένους κατόχους πιστοποιητικών και εμπορικούς αερομεταφορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα SMS. Αυτός ο προτεινόμενος κανόνας θα επεκτείνει την απαίτηση για ένα SMS σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες κατ‘ απαίτηση, τους εμπορικούς αερομεταφορείς, τους κατόχους πιστοποιητικών παραγωγής (PC) που είναι κάτοχοι ή κάτοχοι άδειας πιστοποιητικού τύπου (TC) για το ίδιο προϊόν και οι κάτοχοι ενός TC που χορηγούν άδεια παραγωγής αυτού του TC. Η FAA προτείνει επίσης αυτόν τον κανόνα εν μέρει για την αντιμετώπιση μιας εντολής του Κογκρέσου καθώς και συστάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και δύο Επιτροπές θέσπισης κανόνων αεροπορίας (ARC). Επιπλέον, ο προτεινόμενος κανόνας θα ευθυγραμμίσει περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Παράρτημα 19 της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. Αυτός ο προτεινόμενος κανόνας αποσκοπεί στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας απαιτώντας από τους οργανισμούς να εφαρμόσουν μια προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Η περίοδος σχολίων για το NPRM δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023 στις 88 FR 1932και έχει προγραμματιστεί να κλείσει στις 13 Μαρτίου 2023, παρατείνεται έως τις 11 Απριλίου 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Αποστολή σχολίων που προσδιορίζονται από τον αριθμό Docket FAA-2021-0419 χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ομοσπονδιακή πύλη eRulemaking: Παω σε www.regulations.gov και ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες για την ηλεκτρονική αποστολή των σχολίων σας.