Το 2016 το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή [OIG] του Υπουργείου Μεταφορών εξέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Σιδηροδρόμων και την έλλειψη αποτελεσματικής επίβλεψης της μεταφοράς επικίνδυνων υλικών σιδηροδρομικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν συντομία

«Η FRA δεν έχει διεξαγάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών που να αντιμετωπίζει κατάλληλα τον κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο. Ούτε το Εθνικό Σχέδιο Επιθεώρησης ούτε η διαδικασία στελέχωσης επικίνδυνων υλικών —δύο πανεθνικά εργαλεία που παρέχονται σε περιφερειακούς ειδικούς— παράγουν πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου. Για παράδειγμα, και τα δύο μοντέλα αξιολογούν πόσο επικίνδυνο υλικό δρομολογείται μέσω μιας περιοχής, αλλά όχι την εγγύτητα αυτών των διαδρομών σε κέντρα πληθυσμού. Οι περιφερειακοί ειδικοί συμπληρώνουν την καθοδήγηση που τους παρέχεται από τα κεντρικά γραφεία του FRA με πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούν σημαντικές—όπως τάσεις έκλυσης μη ατυχημάτων, γνώση των τοπικών λειτουργιών και έργα του Εθνικού Σχεδίου Προγράμματος Ασφάλειας—για τον εντοπισμό επικίνδυνων λειτουργιών ή τοποθεσιών για επιθεώρηση. Ωστόσο, επειδή εστιάζει στον περιφερειακό σχεδιασμό, ο Οργανισμός δεν έχει συνολική κατανόηση του εθνικού περιβάλλοντος κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, η FRA δεν μπορεί να είναι βέβαιη ότι οι περιφέρειες λαμβάνουν υπόψη όλους τους κατάλληλους παράγοντες κινδύνου κατά την κατανομή πόρων επιθεώρησης επικίνδυνων υλικών».

Υπό το πρίσμα του ατυχήματος στην Ανατολική Παλαιστίνη του Οχάιο, του οποίου οι πλήρεις αποκαλύψεις μόλις τώρα έρχονται στο φως, αυτή η έκθεση ουσιαστικά προέβλεψε τις συνέπειες των ελλείψεων του FRA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 140.000 μίλια του σιδηροδρόμου για φορτηγά βαγόνια, τα οποία ανήκουν και συντηρούνται από ιδιωτικούς οργανισμούς. Κάθε χρόνο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο τόνοι επικίνδυνων υλικών αποστέλλονται σιδηροδρομικώς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Συμβούλιο Χημείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ > https://www.oig.dot.gov/sites/default/files/FRA%20Oversight%20of%20Hazmat%20by%20Rail_Final%20Report%5E2-24-16.pdf