11 Προκλήσεις για το Team Building και πώς το Coaching αντιμετωπίζει το καθένα

0
11 Προκλήσεις για το Team Building και πώς το Coaching αντιμετωπίζει το καθένα

Το αν μια ομάδα εργασίας λειτουργεί αποτελεσματικά ή είναι προβληματική έχει αντίκτυπο στην ατομική και οργανωτική επιτυχία. Οι προκλήσεις είναι πολλές και τα καλά νέα είναι ότι η απάντηση είναι απλή: προπονητική ομάδα. 11 Προκλήσεις για το Team Building και πώς το Coaching αντιμετωπίζει το καθένα

Τι εμποδίζει μια ομάδα να συνεργάζεται αποτελεσματικά; Εδώ είναι μερικά πράγματα:

 1. Κακή επικοινωνία – ασαφείς στόχοι
 2. Χαμένη επικοινωνία – έλλειψη πρόσβασης ή απλώς μη ανάγνωση των πληροφοριών
 3. Παρεξήγηση – διαφορετικές ερμηνείες
 4. Σύγκρουση – επιθυμία διαφορετικών διαδικασιών, ρόλων ή αποτελεσμάτων
 5. Ανταγωνιστικές προτεραιότητες – δίνοντας διαφορετικά επίπεδα σημασίας σε εργασίες ή αποτελέσματα
 6. Διαφορές προσωπικότητας – εσωστρεφείς εναντίον εξωστρεφών, πράττοντες εναντίον στοχαστών έναντι αισθανόμενων
 7. Αναποτελεσματική ηγεσία – έλλειψη κατεύθυνσης
 8. Κακή διαχείριση – αναποτελεσματικός σχεδιασμός ή επίβλεψη
 9. Ανισότητες – προκαταλήψεις ή άδικη μεταχείριση που υποτιμούν και αποδεσμεύουν
 10. Έλλειψη λογοδοσίας – το αν κάτι έχει ολοκληρωθεί δεν φαίνεται να έχει σημασία
 11. Έλλειψη κινήτρων – κανένα κίνητρο για συνεργασία

Τι προσφέρει το coaching για να βοηθήσει στον εργασιακό χώρο με τη δημιουργία ομάδας; Ένας προπονητής θα συνεργαστεί με μια ομάδα για να:

 1. Δημιουργήστε χώρο για να ξεκαθαρίσετε τους στόχους
 2. Κρατήστε το χώρο για ξεκάθαρη επικοινωνία
 3. Εξασφάλιση κοινής κατανόησης
 4. Εργαστείτε μέσω συγκρούσεων με μια δοκιμασμένη διαδικασία
 5. Αναπτύξτε κοινές προτεραιότητες, καθορίστε εργασίες και διευκρινίστε τα επιθυμητά αποτελέσματα
 6. Αναγνωρίστε διαφορετικές προσωπικότητες, προσαρμοστείτε σε αυτές και αξιοποιήστε τα δυνατά σημεία του καθενός
 7. Εξασφαλίστε μια κοινή κατανόηση της κατεύθυνσης
 8. Σχεδιάστε το σχέδιο και την επίβλεψή τους
 9. Δημιουργήστε επίγνωση των προκαταλήψεων και των ανισοτήτων καθώς και σχέδιο για το πώς να δημιουργήσετε αλλαγές για τη διαφορετικότητα και την ένταξη
 10. Σχεδιάστε τη λογοδοσία τους
 11. Εξερευνήστε και αναπτύξτε κίνητρα για αποτελεσματική συνεργασία

Ο προπονητής ομάδας είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για κάθε άτομο στην ομάδα και υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της ομάδας και την οργανωτική επιτυχία.

Για εύκολη πρόσβαση σε προπονητή ομάδας, το Center for Coaching Certification συνεργάζεται με το Coach 123.

Schreibe einen Kommentar