Υπολογιστές Ενιαίου Φόρου – Εκτύπωση Ενδυμάτων

1
Υπολογιστές Ενιαίου Φόρου – Εκτύπωση Ενδυμάτων

Ωστόσο, όποιος έχει ποτέ πλύνει, επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα δικά του ρούχα εργασίας θα ξέρει ότι 60 £ ετησίως είναι μια πολύ χαμηλή εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται μια τέτοια προσπάθεια. Επομένως, εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε ξοδέψει υψηλότερα ποσά για τη στολή σας, μέσω της παροχής ατομικών αποδείξεων για κάθε συναλλαγή, θα μπορούσατε θεωρητικά να διεκδικήσετε πολύ μεγαλύτερα ποσά. Θυμηθείτε ότι δικαιούστε το 20% (ή το 40% για τους υψηλότερους μισθούς) οποιασδήποτε δαπάνης μπορείτε να αποδείξετε ότι ξοδέψατε για τη στολή.

Για να πάρετε μια ιδέα για το ποσό που μπορεί να δικαιούστε να διεκδικήσετε, υπάρχουν ορισμένοι διαθέσιμοι πόροι για να υπολογίσετε την έκπτωσή σας. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα Uniform Tax Rebate προσφέρει α Υπολογιστής ενιαίου φόρου, το οποίο μπορεί να σας δώσει μια προσέγγιση της ανακούφισης που μπορείτε να περιμένετε να λάβετε με βάση τον κλάδο, τον εργοδότη και τον τίτλο εργασίας σας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το μέσο ποσό που ζητείται από έναν υπάλληλο είναι 112 £, αλλά έχουν χειριστεί αξιώσεις άνω των 15.000 λιρών στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να υπάρξει μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση στο δρόμο σας

Schreibe einen Kommentar