Πώς λειτουργεί το Patent Intelligence; – TechBullion

0
Πώς λειτουργεί το Patent Intelligence;  – TechBullion

Η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και η ευφυΐα ευρεσιτεχνίας είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να αποκτήσουν νομική εικόνα της αγοράς από την έρευνα για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να υποστηρίξουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η ευφυΐα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διεξάγεται μέσω πολλών οδών, αλλά η κύρια πτυχή είναι η ανάλυση των προφίλ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανταγωνιστών για να δούμε πού υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργηθεί επιχειρηματική ανάπτυξη με την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει πώς λειτουργεί η ευρεσιτεχνία ευρεσιτεχνίας και τι μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις καθώς αποφασίζουν πού να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Τι είναι το Patent Intelligence;

Προτού μπορέσουμε να καθορίσουμε πώς προς την ευφυΐα ευρεσιτεχνίας λειτουργεί, πρέπει να το ορίσουμε.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα είδος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για το οποίο μπορεί να υποβάλει αίτηση μια επιχείρηση. Τους δίνει τα νόμιμα δικαιώματα για μια συγκεκριμένη εφεύρεση, δηλαδή μπορείτε να τη μεταφέρετε στη λαϊκή αγορά και να την πουλήσετε.

Η κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι σημαντική επειδή προστατεύει το προϊόν σας από το να διεκδικηθεί από οποιονδήποτε άλλον. Εάν δεν έχετε, κάποιος θα μπορούσε να επαναλάβει την ιδέα σας, να διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του και στη συνέχεια να σας κάνει μήνυση για την πώληση της εφεύρεσής σας.

Το δύσκολο με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ότι χρειάζονται πολύ χρόνο και πολλά χρήματα για την επεξεργασία τους, οπότε αν φτάσετε στο τέλος της διαδικασίας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ανακαλύψετε ότι κάποιος έχει ήδη κατοχυρώσει μια παρόμοια εφεύρεση, μπορεί να απορριφθείτε. Εντός της περιόδου που χρειάζεται για να υποβάλετε εκ νέου αίτηση, κάποιος μπορεί να έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια παρόμοια εφεύρεση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να το κάνετε για τη δική σας χωρίς να ανοίξετε νομική υπόθεση.

Η ευφυΐα ευρεσιτεχνίας είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που διασφαλίζει ότι αυτό δεν θα συμβεί. Σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις τάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ανταγωνιστικά τοπία για να κάνετε μια σίγουρη επένδυση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να γνωρίζετε πότε αξίζει να δημιουργείτε έσοδα από περιουσιακά στοιχεία.

Πώς διεξάγεται το Patent Intelligence;

Συνήθως, οι εταιρείες αποφασίζουν να προσλάβουν εμπειρογνώμονες ευρεσιτεχνίας για να τις βοηθήσουν με την ευφυΐα τους. Συχνά, δεν θα έχουν πρόσβαση στην ευρεία εμβέλεια των δεδομένων που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε μια ολοκληρωμένη ανάλυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο εσωτερικό, επομένως είναι καλύτερο να απευθυνθείτε σε μια εξειδικευμένη εξωτερική εταιρεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό ειδικών επαγγελματιών και τεχνητής νοημοσύνης

Οι υπηρεσίες πληροφοριών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα χρησιμοποιήσουν μια σειρά από A. I και λογισμικό για να εξετάσουν βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο, κάτι που θα έχει οφέλη όπως:

  • Σας επιτρέπει να προσδιορίζετε εύκολα τα πιο σχετικά αρχεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  • Μπορεί να αναλύσει πράγματα όπως η «προηγούμενη τέχνη», που μπορεί να επηρεάσει το ταξίδι σας προς την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
  • Μπορεί να καθορίσει εάν κάποιος έχει ήδη το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θέλετε ή εάν υπάρχει ανοιχτή αγορά.
  • Μπορεί να αναλύσει την παγκόσμια δραστηριότητα επίδικων διαφορών, λεπτομέρειες υπόθεσης, νομική κατάσταση και προβλεπόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής, εάν υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που σας ενδιαφέρει και το οποίο κάποιος άλλος έχει ή προσπαθεί να αποκτήσει μέσω νομικών μεθόδων.

Πώς βοηθά το Patent Intelligence την επιχείρησή σας;

Όταν η επιχείρησή σας αρχίζει να αναπτύσσεται, οι πιθανότητες είναι ότι θα χρειαστεί να κατοχυρώσετε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περισσότερες από μία εφευρέσεις. Εάν σκέφτεστε για μεγάλες εταιρείες που πωλούν προϊόντα, συνήθως έχουν πολλά μοντέλα και εκδόσεις των προϊόντων και καθεμία από αυτές θα απαιτεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εδώ, η ευφυΐα ευρεσιτεχνίας μπορεί να βοηθήσει με:

  • Επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Μπορεί να αναλύσει προφίλ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως, ώστε να γνωρίζετε τον γονέα για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτηση. Μπορεί επίσης να αναλύσει την προηγούμενη τεχνική, καθιστώντας τη διαδικασία ταχύτερη.
  • Η ευφυΐα ευρεσιτεχνίας θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια ιδέα για τα προφίλ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των κύριων ανταγωνιστών σας. Μπορείτε να δείτε σε ποιους τύπους εφευρέσεων έχουν τα δικαιώματα και τι μπορεί να επιδιώκουν. Αυτό μπορεί να βοηθήσει με τις προβλέψεις αγοράς και κερδών.
  • Μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένες τάσεις της τεχνολογίας βλέποντας σε ποιους τομείς αποκτώνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο παγκόσμιο τοπίο. Αυτό μπορεί να δώσει περαιτέρω ιδέες για προϊόντα και να εντοπίσει τοποθεσίες για επενδυτικές ευκαιρίες.
  • Μπορεί να προσδιορίσει τους κινδύνους δικαστικών διαφορών. Η μετεγκατάσταση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μπορεί να υπόκειται σε κινδύνους που θέτουν τρίτοι ιδιοκτήτες και οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αυτών των ζητημάτων.

Συνολικά, το Patent Intelligence σάς βοηθά να βάλετε τα δυνατά σας στην επιχείρηση και σας βοηθά να αναλύσετε τους ανταγωνιστές σας και να προσδιορίσετε πού μπορούν να βρεθούν οι καλύτερες ευκαιρίες κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η τεχνολογία όπως η ευφυΐα ευρεσιτεχνίας είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα που μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτύξουν το εμπορικό σήμα τους πιο γρήγορα.

Πότε να χρησιμοποιήσετε το Patent Intelligence

Με απλά λόγια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ευφυΐα ευρεσιτεχνίας μόλις έχετε μια ιδέα που αξίζει να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η ιδέα σας είναι η μοναδική στο είδος της και θα σας δώσει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αποκτήσετε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ελπίζουμε αυτό το άρθρο να σας έδωσε μια καλή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ευρεσιτεχνία ευρεσιτεχνίας και τι μπορεί να κάνει για εσάς και την επιχείρησή σας. Καλή τύχη στο επαγγελματικό σας ταξίδι!


Schreibe einen Kommentar