Μπόνους 100 $ με απευθείας κατάθεση, 1,25% APY με πάρα πολλά εμπόδια — Ιστολόγιο τα χρήματά μου

0
Μπόνους 100 $ με απευθείας κατάθεση, 1,25% APY με πάρα πολλά εμπόδια — Ιστολόγιο τα χρήματά μου

Η Axos Bank διαθέτει α $100 μπόνους για έναν νέο λογαριασμό επιταγής ανταμοιβών όταν έχετε κατάλληλες άμεσες καταθέσεις ύψους 1.500 $+ εντός ενός ημερολογιακού μήνα κατά τους τρεις (3) πρώτους ημερολογιακούς μήνες ο λογαριασμός σας είναι ανοιχτός, συμπεριλαμβανομένου του μήνα κατά τον οποίο άνοιξε ο λογαριασμός σας. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό προσφοράς RC100 όταν υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό ανταμοιβών με έλεγχο έως τις 30/6/22.

Αυτή θα ήταν μια καλή προσθήκη εάν παίρνετε ήδη το μπόνους Axos Brokerage $150. Χωρίς μηνιαίες χρεώσεις συντήρησης ή ελάχιστες απαιτήσεις υπολοίπου. Ο νέος λογαριασμός όψεως πρέπει να παραμείνει ανοιχτός για 180 ημέρες διαφορετικά μπορεί να ισχύει χρέωση πρόωρου κλεισίματος 100 $.

Σημειώστε ότι με τον τρόπο που γράφονται τα ψιλά γράμματα, εάν κάνετε αίτηση τον Ιούνιο (που πρέπει να κάνετε σύμφωνα με την τρέχουσα προθεσμία), πρέπει να έχετε 1.500 $ σε άμεσες καταθέσεις εντός του μήνα Ιουλίου ή Αυγούστου. Σύμφωνα με τα ψιλά γράμματα παρακάτω και Διδάκτωρ Πιστωτικών σημεία δεδομένων, η Axos είναι ιστορικά σχετικά ευέλικτη στις απαιτήσεις άμεσων καταθέσεων, εφόσον τα κεφάλαια δεν προέρχονται από άλλο λογαριασμό επωνυμίας της Axos Bank. Ωστόσο, τελικά είναι πάντα στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας.

Προσφέρετε ψιλά γράμματα:

+Μια αίτηση Έλεγχος ανταμοιβών που περιλαμβάνει τον κωδικό προσφοράς „RC100“ πρέπει να υποβληθεί μεταξύ 15/6/2022 στις 12:00 π.μ. PST και 23:59 μ.μ. PST στις 30/6/2022 για να πληροί τις προϋποθέσεις. Πρέπει να ανοίξετε τον νέο σας λογαριασμό Επιταγής Ανταμοιβών και να έχετε κατάλληλη(ες) άμεση(ες) κατάθεση(ες) συνολικής αξίας τουλάχιστον 1.500,00 $ εντός ενός μόνο ημερολογιακού μήνα κατά τους τρεις (3) πρώτους ημερολογιακούς μήνες που είναι ανοιχτός ο λογαριασμός σας, συμπεριλαμβανομένου του μήνα κατά τον οποίο άνοιξε ο λογαριασμός σας. Τα κεφάλαια άμεσης κατάθεσης πρέπει να είναι νέα στην τράπεζα από πηγή τρίτου μέρους (δεν προέρχονται από άλλο λογαριασμό επωνυμίας Axos Bank) για να λάβετε πίστωση μπόνους. Το μπόνους θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον κύκλο της δήλωσης καταλληλότητας. Ο λογαριασμός πρέπει να παραμείνει ανοιχτός για 180 ημέρες διαφορετικά μπορεί να ισχύει χρέωση 100 $ για πρόωρο κλείσιμο. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει σε μία προσφορά μπόνους ελέγχου επιβράβευσης, έναν λογαριασμό ανά κύριο κάτοχο λογαριασμού και ένα νέο κίνητρο δώρου που σχετίζεται με λογαριασμό ανά ημερολογιακό έτος. Οι πελάτες που έχουν έναν υπάρχοντα λογαριασμό Axos Bank ή Axos Bank for Nationwide Checking στις 14/6/22 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτήν την προσφορά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το μπόνους μπορεί να φορολογείται και να αναφέρεται στο Έντυπο 1099-MISC της IRS. Συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας.

Απαιτήσεις προσόντων APY 1,25%. Πρέπει να πληροίτε ΟΛΕΣ τις ακόλουθες απαιτήσεις για να λάβετε το μέγιστο συνολικό APY 1,25% σε υπόλοιπα έως 50.000 $:

  • Οι άμεσες καταθέσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των ενδοτραπεζικών μεταφορών από άλλο λογαριασμό) συνολικού ύψους 1.500 $ ή περισσότερο κάθε μήνα θα κερδίζουν 0,40%. Απαιτείται μια κατάλληλη άμεση κατάθεση για να ισχύουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις επιτοκίου.
  • Δέκα (10) συναλλαγές σε σημεία πώλησης το μήνα χρησιμοποιώντας την Rewards Checking Visa® Debit Card για κανονικές καθημερινές αγορές με τουλάχιστον 3 $ ανά συναλλαγή ή εγγραφή στο Account Aggregation/Personal Finance Manager (PFM) θα κερδίζετε 0,30%.
  • Η διατήρηση ενός μέσου ημερήσιου υπολοίπου τουλάχιστον 2.500 $ το μήνα σε έναν λογαριασμό Axos Self Directed Trading Invest θα κερδίσει 0,20%.
  • Η διατήρηση ενός μέσου ημερήσιου υπολοίπου τουλάχιστον 2.500 $ το μήνα σε έναν λογαριασμό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων Axos θα κερδίσει 0,20%
  • Με την πραγματοποίηση μηνιαίας πληρωμής σε ανοιχτό καταναλωτικό δάνειο της Axos Bank (εξαιρουμένων των εμπορικών και επιχειρηματικών δανείων) μέσω μεταφοράς από τον λογαριασμό σας στο Rewards Checking θα κερδίσετε μέγιστο 0,15%.

Συμπέρασμα. Το μέρος του μπόνους $100 είναι σχετικά εύκολο, ειδικά σε συνδυασμό με το άλλο εύκολο μπόνους μεσιτείας $150. Το τμήμα APY 1,25% είναι ΠΟΛΥ υπερβολική δουλειά για αυτό που τώρα είναι μόλις ένα μέσο επιτόκιο.

Schreibe einen Kommentar