Εφαρμογές Big Data στην Εκπαίδευση

1
Εφαρμογές Big Data στην Εκπαίδευση

Χιλιάδες νόμιμα και σημαντικά κομμάτια δεδομένων ανταλλάσσονται συνεχώς διαδικτυακά κάθε χρόνο. Οτιδήποτε είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο είναι μια μορφή δεδομένων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και διατηρούν τις προσωπικές τους πληροφορίες σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των εργαζομένων για να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση ή τους συνεργάτες τους. Ακόμη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτούν πληροφορίες εγγραφής φοιτητών για να λειτουργήσουν. Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται σε μια ασφαλή και αναλλοίωτη τοποθεσία όπως αναφέρεται από Ιστολόγιο ThinkML. Η φράση „Big Data“ έχει μια μοναδική χροιά και στόχο. Περιλαμβάνει πολλά δεδομένα που φυλάσσονται σε μια τοποθεσία. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα μεγάλα δεδομένα ορίζονται ως δεδομένα που απαιτούν εξελιγμένα συστήματα και εργαλεία για την οργάνωση και το χειρισμό τους, επειδή είναι πολύ γρήγορα, ογκώδη ή πολύπλοκα για να υποστούν επεξεργασία χρησιμοποιώντας συμβατικές τεχνικές. Όταν αυτή η ιδέα εφαρμόζεται στον κλάδο της τεχνολογίας, τα μεγάλα δεδομένα στην εκπαίδευση μπορούν να σχετίζονται με σχολικά προγράμματα, έτη εγγραφής, μέσους όρους βαθμολογίας και σχολικά αρχεία.

Απόδοση Σχολής

Η σχολή μπορεί να βελτιώσει τα περιβάλλοντα μάθησης και να αξιολογήσει τις τάξεις και τα μαθήματά τους πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Οι τεχνολογίες Analytics, για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις λανθασμένες απαντήσεις σε τεστ των μαθητών και το χρονικό διάστημα που τους πήρε για να ολοκληρώσουν μια εργασία. Προσφέρει κρίσιμα δεδομένα που επιτρέπουν στους καθηγητές να τροποποιούν τα μαθήματά τους ανάλογα με τις ανάγκες. Η λεπτομερής ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους φοιτητές στα επόμενα εξάμηνα μέσω ενός βρόχου ανατροφοδότησης.

Ένα Βελτιωμένο Σχέδιο Βαθμολόγησης

Τα Big Data βοηθούν τους εκπαιδευτές στην παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών. Η ανάλυση διευκολύνει την κατανόηση της απόδοσης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Οι δάσκαλοι θα αποκτήσουν εικόνα για τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσω της στατιστικής ανάλυσης των επιμέρους βαθμών.

Κρατική Παιδεία

Το Civitas Learning είναι μια πλατφόρμα που προωθεί την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία των μαθητών. Οι μαθητές μπορεί να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις κορυφαίες υπηρεσίες συγγραφής δοκιμίων που έκαναν στο παρελθόν. Με αυτό το απίστευτο λογισμικό, όλα θα είναι προσβάσιμα. Πως? Λοιπόν, τους δίνει πολλούς πόρους και εργαλεία για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ως εκ τούτου, ένας από τους κλάδους όπου οι μαθητές μπορούν να λάβουν βοήθεια στον τομέα της γραφής. Η πλατφόρμα Civitas συλλέγει πληροφορίες από πολλά πανεπιστημιακά τμήματα για να βοηθήσει τους φοιτητές να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγικότητα των μελών ΔΕΠ.

Αποτελεσματικότητα Τεχνολογίας

Τα μεγάλα δεδομένα στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελούν βασικό συστατικό για την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών λειτουργιών μιας πανεπιστημιούπολης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η βελτιωμένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι καθηγητές μπορούν να κατανοήσουν τις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή, να εντοπίσουν περιοχές όπου αγωνίζονται ή πετυχαίνουν και να δημιουργήσουν εξατομικευμένα σχέδια μάθησης μέσω της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Οι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέξουν τις εκπαιδευτικές τους διαδρομές, χάρη σε αυτό. Για παράδειγμα, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει ότι οι συμβατικές τεχνικές μάθησης κατά πρόσωπο προκαλούν προβλήματα απόδοσης των μαθητών. Τα στατιστικά μπορούν επίσης να δείξουν ότι ο μαθητής τα καταφέρνει καλά με την ηλεκτρονική διδασκαλία. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας καθηγητής ή σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τον φοιτητή να επιλέξει ένα μάθημα ή πρόγραμμα που ταιριάζει στις μαθησιακές του προτιμήσεις.

Οι μαθητές νιώθουν μεγαλύτερη δύναμη να συνδυάσουν την εκπαιδευτική τους μάθηση με τα ενδιαφέροντά τους λόγω μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης στη μάθηση. Η ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη μεγιστοποιείται και δημιουργούνται επίσης πιθανότητες για μελλοντική επαγγελματική επιτυχία. Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία μεγάλων δεδομένων για να εξετάσουν τα ποσοστά εγκατάλειψης μαθητών. Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης για να αυξήσουν τη διατήρηση των φοιτητών, προσδιορίζοντας τους βασικούς λόγους που οι φοιτητές εγκαταλείπουν το κολέγιο.

12 Είκοσι

Το 12Twenty είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή μεγάλων δεδομένων με πολλά υποσχόμενο μέλλον. Τα πανεπιστημιακά κέντρα σταδιοδρομίας μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις λειτουργίες χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα που βασίζεται σε δεδομένα. Η διαχείριση των υπηρεσιών σταδιοδρομίας και οι εργοδοτικές σχέσεις είναι μερικές από τις λύσεις της. Τα πανεπιστήμια μπορούν να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές τους χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 12Twenty για να αυξήσουν τα ποσοστά απαντήσεων στις έρευνες φοιτητών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους συμβούλους σταδιοδρομίας να παράγουν αναφορές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της πλατφόρμας.

Πώς να τραβήξετε την προσοχή;

Είναι αλήθεια αυτό που μόλις διαβάσατε! Το να κερδίσεις την προσοχή ενός μαθητή είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρακτικές χρήσεις Big Data στην εκπαίδευση. Αυτοί οι απρόσεκτοι μαθητές θα είναι πάντα απασχολημένοι με το να κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους ή τους άλλους, ανεξάρτητα από το πόσο διασκεδαστική είναι η διάλεξη. Αλλά για να είναι επιτυχημένη μια διάλεξη, πρέπει όλοι να δώσουν προσοχή.

Οι επαγγελματίες των μεγάλων δεδομένων έχουν προτείνει τη χρήση βιομετρικών πληροφοριών των μαθητών, όπως ο ρυθμός παλμών, οι εκφράσεις του προσώπου και τα πράγματα που αγγίζουν κατά τη διάρκεια της διάλεξης. ένα gadget που μοιάζει με έξυπνο ρολόι ή μια κάμερα τοποθετημένη στην οροφή μπορεί να καταγράψει αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του εύρους προσοχής κάθε μαθητή. Αφού λάβει τα δεδομένα πίσω, ο εκπαιδευτής μπορεί στη συνέχεια να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να τραβήξει την προσοχή των μαθητών.

Βαθμολόγιο Pro

Το GradeBook Pro είναι μια εφαρμογή διαχείρισης τάξης αιχμής που παρακολουθεί τη συμμετοχή, τη συμπεριφορά και την απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, παρακολουθεί τους βαθμούς και τη συμμετοχή τους για να εξαλείψει το ανθρώπινο λάθος ή την επιπλέον εργασία. Αυτό το πρόγραμμα δεν περιέχει συνδρομές, διαφημίσεις και αγορές εντός εφαρμογής. Να δώσει στους επαγγελματίες εκπαιδευτές μια ολοκληρωμένη λύση. Μπορεί να δημιουργήσει αναφορές παρουσίας, απόδοσης και βαθμολογίας για κάθε μαθητή και ολόκληρη την τάξη.

Apex Education

Χωρίς να ξοδεύετε περισσότερα χρήματα σε πόρους, τα σχέδια μαθημάτων μπορούν να δημιουργηθούν και να ενημερωθούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Apex Learning, η οποία έχει πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των μαθητών.

Μάθετε για τα δυνατά σημεία των μαθητών

Τα Big Data μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ενός μαθητή και απλώς στην επίλυση άμεσων ζητημάτων. Με τη βοήθεια των προτάσεων Big Data, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα μελλοντικά επαγγέλματα και κλάδους που ταιριάζουν στις μοναδικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν γνωρίζουν όλοι οι μαθητές ή δεν μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική τους κοινωνική θέση.

Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

Τα Big Data βοηθούν τους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν την ποιότητα του υλικού μαθημάτων τους. Τους δίνει ειλικρινή στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και τη διάταξη του προγράμματος σπουδών τους και τους δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διδακτικών τους στρατηγικών. Με αυτήν την αυξημένη γνώση, οι δάσκαλοι μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τα προβλήματα ενός μαθητή από νωρίς και να σχεδιάσουν καλύτερα προγράμματα σπουδών για να τα διορθώσουν.

Τα Big Data μπορούν να αξιολογήσουν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία ενός μαθήματος για έναν δεδομένο μαθητή. Τα Big Data είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να αξιολογήσουν την πιθανότητα αποτυχίας των μαθητών, συνδέοντας το υλικό του μαθήματος με τα ταλέντα, τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους. Με αυτή τη γνώση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που εγγυώνται ότι τα παιδιά μαθαίνουν ό,τι πρέπει να ξέρουν με τρόπο που είναι ευκολότερο να κατανοήσουν.


Schreibe einen Kommentar